• Địa chỉ: 343 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10
  • Điện thoại: 090 441 0408
  • Email: cns.cosmetic@gmail.com