• Địa chỉ: 223 Tô Hiến Thành F13 Quận 10
  • Điện thoại: 090 441 0408
  • Email: cns.cosmetic@gmail.com