• Địa chỉ: 163/14/3Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  • Điện thoại: 090 441 0408
  • Email: cns.cosmetic@gmail.com